Projekty
unijne

MAGRA rozwija swoją działalność, zwiększa swoją konkurencyjność rynkową, także poprzez realizację projektów unijnych. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej udało się firmie przygotować propozycję nowych usług oraz produktów dla swoich aktualnych i przyszłych klientów.

W 2006 roku w ramach umowy nr SPOWKP/2.1/7/24/1806, z projektu „Wsparcie wewnętrznych procesów firmy poprze wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, w wyniku którego stworzono nowoczesny system zarządzania procesami w firmie.
Dzięki wprowadzonemu systemu informatycznemu poprawiona została komunikacja firmy z klientem oraz zwiększono efektywność procesów obsługi klientów firmy.

Na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.02.04-00-104/15-0 z dnia 21.10.2015 firma MAGRA pozyskała środki unijne w ramach projektu 'Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zaoferowanie innowacyjnej grupy usług związanych z wydrukiem, zarządzanej w oparciu o system informatyczny i świadczony w publicznie dostępnych miejscach’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4.Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, w wyniku którego powstanie innowacyjna usługa udostępniania wydruku monochromatycznego i kolorowego w miejscach ogólnie dostępnych. Usługa będzie uruchomiona poprzez stronę www.printgo.pl
Projekty unijne