Magra dla Groupe Plastivaloire Polska

Fabryka Plastików Gliwice zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych głównie dla branży motoryzacyjnej. Fabryka Plastików Gliwice należy do francuskiej grupy Plastivaloire, która w Polsce jest również właścicielem zakładów w Kwidzyniu i Kętrzynie. Groupe Plastivaloire Polska zatrudnia blisko 2000 osób.

Firma Magra podpisała kontrakt z Fabryką Plastików Gliwice na wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania obiegiem i archiwizacją dokumentów.

Cel

Fabryka Plastików Gliwice w wytycznych określiła cel, w ramach którego firma:

 • usprawnienie procesów przedsiębiorstwa w zakresie obiegu i archiwizacji
  dokumentów,
 • wprowadzenie systemu OCR – rozpoznania tekstu,
 • przekazywanie dokumentów między użytkownikami zgodnie ze schematem
  organizacyjnym przedsiębiorstwa,
 • podłączenie zintegrowanego systemu ozarainzstalowanie urządzeń
  do skanowania i archiwizacji dokumentów,
 • wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa danych. 

Rozwiązanie

Firma Magra po dokonaniu audytu zaproponowała autorskie rozwiązania dedykowane specjalnie dla FPG w postaci:

 • systemu informatycznego umożliwiającego szybkie i bezpieczne przetwarzanie
  dokumentów papierowych i cyfrowych,
 • systemu do archiwizacji i obiegu dokumentów REPOSSIUM,
 • aplikacji do automatycznego skanowania dokumentów AUTOSTORE,
 • wielofunkcyjnego urządzenia RICOH do skanowania i drukowania dokumentów.

Realizacja

Na etapie realizacji Magra przeprowadziła:

 • analizę wstępną przetwarzanych dokumentów,
 • dokonała oceny stanu dotychczasowego systemu i wskazała luki mogące mieć
  wpływ na błędy w zarządzaniu obiegiem dokumentów,
 • przedstawiła plan naprawczy i harmonogram wykonania prac,
 • dostarczyła i zainstalowała urządzenia z aplikacjami do skanowania,
  drukowania i archiwizowania dokumentów,
 • wykonała pracę związaną z wdrożeniem systemu i szkoleniem pracowników.

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie umożliwiło szybkie i bezpieczne przetwarzanie dokumentów papierowych i cyfrowych, co w konsekwencji przełożyło się na efektywniejsze zarządzanie całym procesem zarządzania obiegiem dokumentów i zminimalizowanie popełnianych błędów.

Zobacz także